DS Studio - oświetlenie

Bo, według mnie, są światła żyjące i światła umarłe. Takie, co tylko świecą, i takie, co pamiętają. Co odpychają i zapraszają. Co patrzą i nie poznają. Co wszystko im jedno, komu świecą, i takie, które wiedzą komu.

Wiesław Myśliwski — Traktat o łuskaniu fasoli

Decore Atelier

Gdańsk


wróć do spisu
Decore Atelier
  • Decore Atelier
  • Decore Atelier
  • Decore Atelier